Úvod - Nový Květ
Park Nový Květ
vzkvétající centrum Zahradního Města

Park Nový Květ, vzkvétající
centrum Zahradního Města

Zapojte se do výběru podoby a funkce Parku Nový Květ.

O projektu

Projekt Park Nový Květ se stane osvěžením Zahradního Města, jehož historie se začala psát přibližně před 100 lety. Během této doby se podoba městské čtvrti několikrát změnila. Vždy ale byl zachován původní záměr, aby Zahradní Město bylo oázou zeleně uprostřed velkoměsta.

Původní rodinné domy obklopilo v době největšího rozkvětu Zahradního Města sídliště a charakter palouku s domky doplnily vysoké panelové domy.

Na vizi rozkvetlé zahrady navazuje projekt Park Nový Květ, který rozvíjí potenciál dosluhujícího střediska Květ. Vše v souladu s rodinnou atmosférou celé lokality. Park Nový Květ je zcela novým návrhem, který reflektuje všechny diskutované připomínky místní komunity pro zachování celistvosti prostředí, zeleně a nezbytné obslužnosti pro stávající a nové obyvatele.

Veřejný prostor

Veřejný prostor může mít mnoho podob a využití. Současný stav v okolí střediska Květ se za 50 let v zásadě nezměnil a neodpovídá současným potřebám. Nově vysazovaná zeleň postrádá koncepci. Základní myšlenkou Parku Nový Květ je kultivace veřejného prostoru. Vyrůst zde může park plný zeleně, prostory pro farmářské trhy nebo moderní sportovní miniareál. Výsledná podoba okolí projektu Park Nový Květ je v rukou místních občanů, kteří budou spolurozhodovat o jeho funkci v chystané anketě.

Bytový dům s prodejnou potravin a službami

Park Nový Květ je zcela novým pohledem na rozvoj vysloužilého střediska Květ, které svým návštěvníkům nenabízí komfort a ruší klidnou atmosféru Zahradního Města. Nový záměr počítá s vyřešením všech připomínek místních obyvatel, které byly v minulých letech diskutovány.

Architektonické studio LOXIA využilo již existující zástavbu a místní zvyklosti. Přirozeně zasadila do centra Zahradního Města nový rozvíjející se Park Nový Květ a vdechla život do uvadajícího střediska Květ. Dvě samostatné bytové věže jsou citlivým způsobem zasazeny do půdorysu komerční části budovy. Střecha nad komerční částí je plná zeleně a působí vzdušným dojmem. Novým způsobem je řešeno parkování (převáženě podzemní), které má vyšší než požadovanou kapacitu. Odstraněny jsou v projektu i největší negativní zátěže, jež místní obyvatele trápí. Zbourána bude nájezdová rampa, zdroj hluku a prachu. Casino bylo již zrušeno. Součástí komplexu naopak zůstane supermarket, důležité nákupní místo pro místní obyvatele, a zachována bude i služebna Policie České republiky.

V nabídce služeb by neměla chybět restaurace a prostory pro služby drobných živnostníků jako např. oprava obuvi apod.

Lokalita

Zahradní Město bylo v období první republiky pojmem pro čtvrť rodinných domků se zahrádkami. Ke konci třicátých let se k takovým částem Prahy (Ořechovka, Hanspaulka, Spořilov a jiné) přidalo Zahradní Město s velkým „Z“.

Zahradní Město, podobně jako Spořilov, nebylo určeno pro vyloženě bohaté vrstvy, ale pro úředníky a rodiny s dětmi. Současná podoba má však do velkolepého plánu, jehož realizace začala v roce 1935, velmi daleko. Výstavbu přerušila druhá světová válka a vilkové Zahradní Město plné parků, náměstíček a zeleně nebylo už nikdy dokončeno.

Ráz celého Zahradního Města se výrazně proměnil v 60. a 70. letech 20. století. Po obou stranách vilové čtvrti vyrostla dvě paneláková sídliště. Centrem východního sídliště se stal Obchodní dům Cíl s kruhovou restaurací Vesna.

Středem západního sídliště Zahradní Město byl obchodní dům Květ (1976) se služebnou Policie a protilehlá poliklinika (z roku 1973). Věžák v Jabloňové ulici v blízkosti Květu a polikliniky byl původně administrativní budovou Československé televize. Významnou úlohu budova sehrála v roce 1968, kdy po invazi vojsk Varšavské smlouvy právě z tohoto domu Československá televize ilegálně vysílala.

Na západ od Květu se tyčí vizuální dominanta sídliště, výšková budova Arnika. Byla dokončena v roce 1974. Původně šlo o internát, posléze o „stavbařský hotel“. V 90. letech se stala hotelem Arnika a v roce 2006 bytovým komplexem. Budova s 21 nadzemními podlažími a s výškou přibližně 73 metrů je nejvyšší budovou široko daleko.

Park Nový Květ

Respekt k okolí

Respektujeme požadavky místních obyvatel a projekt Park Nový Květ vychází ze zcela nových zásad. Architektonické studio LOXIA navrhlo vzdušné a účelné využití prostoru. Nový Květ je zasazen do lokality Zahradního Města s respektem k připomínkám místních obyvatel.

Zbourání mimoúrovňové rampy a nové řešení parkování

 • Nedostatek parkovacích míst je chronickým problémem celé Prahy. Každá nová stavba musí splňovat parkovací minimum, tedy minimální počet parkovacích míst. Park Nový Květ bude mít novou koncepci parkování a zároveň navýší počet parkovacích míst o více než dvě desítky nad rámec parkovacího minima.

 • Mimoúrovňová nájezdová rampa, která je zdrojem hluku a prachu ve svém blízkém okolí, bude zbourána. Vznikne prostor pro harmonické řešení dopravy a parkovací místa pro rezidenty.

 • Zásobovací rampa komerčních prostor bude zrušena a vyložení zásob se bude odehrávat uvnitř objektu. Dojde tak k zamezení negativních vlivů v okolí.

 • Místo mimoúrovňové nájezdové rampy vznikne vjezd do podzemních garáží a pro zásobování, který bude doplněn o parkovací místa pro zákazníky supermarketu z odlehlejších koutů Zahradního Města.

 • S Policií ČR jsou řešeny dvě varianty vjezdu na parkoviště a do podzemních garáží s ohledem na bezpečnost silničního provozu.

Oživení veřejného prostoru

Jak bude vypadat nejbližší okolí? Obyvatelé Zahradního Města budou spolurozhodovat o funkci a rozvoji veřejného prostoru v okolí Parku Nový Květ. Má zde vyrůst miniareál pro sportovní aktivity, prostor vhodný pro pořádání farmářských trhů nebo park plný zeleně s vodními prvky?

 • Varianta 1: Společensko-odpočinkový zelený park s fontánou s maximem zeleně.

 • Varianta 2: Společensko-kulturní prostor pro potkávání sousedů, konání farmářských trhu nebo konání minifestivalů.

 • Varianta 3: Společensko-sportovní formát se sportovišti k trávení volného času.

Respekt k okolí

 • nový vzhled, který respektuje své okolí

 • více zeleně pro příjemnější atmosféru

 • zachování uměleckých prvků a vysazených stromů za narozené děti

 • moderní služby a prodejní prostory

 • zrušení nájezdové rampy

 • investor projednává přímé napojení na ulici Jabloňovou

 • nový systém dopravní obslužnosti

Participace veřejnosti

 • obyvatelé Zahradního Města spolurozhodnou o využití veřejného prostoru

 • veřejné projednání záměru

 • zachování uměleckých prvků spjatých s okolím

Zeleň pro příjemné klima

 • Park Nový Květ plný zeleně

 • zelená střecha pro ochlazování okolí

 • stromy v létě fungují jako klimatizace

Rozšíření parkovacích míst

 • dostatečná kapacita v podzemních garážích pro rezidenty

 • vybudování parkovacích míst pro nakupující

Aktuality / Informace pro sousedy

More articles

Noviny Park Nový Květ

O projektu Park Nový Květ informujeme veřejnost průběžně. Nyní jsme pro vás připravili souhrnné informace v podobě novin, které jsou distribuovány do vašich schránek.

Číst více

Hlasujte za Nový Květ

Naši architekti pracovali pečlivě na třech unikátních variantách tohoto veřejného prostoru a teď bychom rádi slyšeli váš názor. Pomozte nám vytvořit prostor, který bude pro všechny příjemný a v harmonii s okolím, tím, že nám dáte vědět, která varianta se vám líbí nejvíce.

Prohlédněte si níže tři varianty projektu Nový Květ a hlasujte pro tu, která nejlépe odpovídá vašim představám a potřebám. 

Děkujeme, že jste si našli čas a podíleli se na tvorbě projektu Nový Květ. Vaše názory a připomínky nám pomohou vytvořit místo, kde se budete cítit jako doma. Sledujte nás pro průběžné aktualizace a výsledky hlasování.

Hlasujte za Nový Květ
Která varianta se vám nejvíce líbí?

Informace o investorovi - Fostys

Společnost Fostys vznikla v roce 2010. Zabývá se pronájmem nemovitostí, bytů, nebytových prostor a developerskou činností. Jejím majitelem je Marek Lori, úspěšný podnikatel, který více než dvacet pět let řídí známou a úspěšnou společnost Klenoty Aurum.

Park Nový Květ, Praha 10

Jabloňová 15, 106 00 Praha 10-Záběhlice

Kontakt pro média:

EMAIL: info@novykvet.cz

FOSTYS, s.r.o., U Libeňského pivovaru 10, Praha 8

Park Nový Květ, Praha 10

Jabloňová 15, 106 00 Praha 10-Záběhlice

Kontakt pro média:

EMAIL: info@novykvet.cz

FOSTYS, s.r.o., U Libeňského pivovaru 10, Praha 8

Add Your Heading Text Here

Our trusted partners

Your succesful, our reputation! We are proud to accompany more than 30 major brands

Varianta 3 - Hřiště

Varianta 1 - Park

Varianta 2 - Trhy