Prohlášení investora projektu Park Nový Květ - Nový Květ
Park Nový Květ
vzkvétající centrum Zahradního Města

Prohlášení investora projektu Park Nový Květ

Investor projektu Park Nový Květ, společnost Fostys s.r.o., jehož součástí bude kromě revitalizace současného obchodního střediska Květ a bytové nástavby střediska také revitalizace veřejného prostoru kolem střediska, tímto prohlašuje, že je připraven v rámci této revitalizace investovat částku do 40 mil. Kč.

Architektonické řešení revitalizace veřejného prostoru ve 3 variantách na pozemcích investora (cca 800 m2) i na pozemcích v majetku HMP, svěřených do správy MČ Praha 10, zpracovává stejná projekční kancelář jako v případě projektu PARK NOVÝ KVĚT, tj. LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.

#revitalizace #21stoleti #ekologickypristup #setrimeenergie #park #zelen #mesto #bydleni #bytyprolidi #dostupnebydleni#praha10