Úvod - Nový Květ
Park Nový Květ
vzkvétající centrum Zahradního Města

Park Nový Květ, vzkvétající centrum Zahradního Města

Zapojte se do dialogu o budoucnosti střediska Květ
a spolurozhodujte o funkci veřejného prostoru.

O projektu

Park Nový Květ je zcela novým pohledem na řešení urbanistické situace v centru Zahradního Města. Středisko Květ je dosluhující budovou v technicky nevyhovujícím stavu, a to jak po stránce stavební, tak i po stránce ekologické. Stávající budova nedokáže nabídnout potřebný komfort pro návštěvníky supermarketu. Není vhodný pro nové služby, které by zde mohly najít uplatnění.

Z pohledu ekologie a úspory energií je v blízké budoucnosti provoz budovy střediska zcela nereálný. Více jak 60 % nebytových prostor je v současné době nevyužíváno a nemůže obyvatelům Zahradního Města nabídnout potřebné služby v blízkosti jejich bydliště.

Projekt Park Nový Květ vyroste na půdorysu stávající budovy na rozloze přibližně 3.000 m2. Půdorysem a objemem projekt respektuje své okolí a zároveň počítá s kompletní rekultivaci okolních veřejných prostor. Nový záměr počítá s vyřešením připomínek místních obyvatel, které byly v minulých letech diskutovány.

Novy_Kvet_park_1
hotspot-icon

Veřejný prostor

hotspot-icon

Byty

hotspot-icon

Byty

hotspot-icon

Podzemní garáže

hotspot-icon

Zelená střecha

hotspot-icon

Obchodní parter

Veřejný prostor

Veřejný prostor může mít mnoho podob a využití. Současný stav v okolí střediska Květ se za 50 let v zásadě nezměnil a neodpovídá současným potřebám. Nově vysazovaná zeleň postrádá koncepci. Základní myšlenkou Parku Nový Květ je kultivace veřejného prostoru.

Vyrůst zde může park plný zeleně, prostory pro farmářské trhy nebo moderní sportovní miniareál. Výsledná podoba okolí projektu Park Nový Květ je v rukou místních občanů, kteří budou spolurozhodovat o jeho funkci v probíhající anketě.

Bytový dům s prodejnou potravin a službami

Park Nový Květ je zcela novým pohledem na rozvoj vysloužilého střediska Květ, které svým návštěvníkům nenabízí komfort a ruší klidnou atmosféru Zahradního Města. Nový záměr počítá s vyřešením všech připomínek místních obyvatel, které byly v minulých letech diskutovány.

Architektonické studio LOXIA využilo již existující zástavbu a místní zvyklosti. Přirozeně zasadila do centra Zahradního Města nový rozvíjející se Park Nový Květ a vdechla život do uvadajícího střediska Květ. Dvě samostatné bytové věže jsou citlivým způsobem zasazeny do půdorysu komerční části budovy.

Střecha nad komerční částí je plná zeleně a působí vzdušným dojmem. Novým způsobem je řešeno parkování (převážně podzemní), které má vyšší než požadovanou kapacitu. Odstraněny jsou v projektu i největší negativní zátěže, jež místní obyvatele trápí. Zbourána bude nájezdová rampa, zdroj hluku a prachu.

Casino bylo již zrušeno. Součástí komplexu naopak zůstane supermarket, důležité nákupní místo pro místní obyvatele, a zachována bude i služebna Policie České republiky.
V nabídce služeb by neměla chybět restaurace a prostory pro služby drobných živnostníků jako např. oprava obuvi apod.

Park Nový Květ: mýlky a realita

Park Nový Květ je zcela novým pohledem na řešení urbanistické situace v centru Zahradního Města.
Středisko Květ je morálně i technicky dosluhujícím objektem. Jeho historie se začala psát před 50 lety
a funkce odpovídala potřebám tehdejší doby a obyvatel Zahradního Města.

Je mylné prezentovat současný stav střediska Květ jako budoucnost Zahradního města.
Technicky zcela nevyhovující budova neplní svůj účel a neposkytuje dostatečné služby občanům Zahradního Města v docházkové vzdálenosti.

Park Nový Květ se stal prezentací náhodných čísel: 4.000/12.000/16.000.

16.000 m2 odpovídá výpočtu kontribucí v částce 16.000.000 Kč, které investor zaplatí na účet MČ Praha 10.

Realitou je, že cca 3.000 m2 je současná zastavěná plocha, kterou zabírá středisko Květ. Dvoupatrová budova je propojena s nakládací rampou, která je zdrojem hluku a prašnosti nejenom pro obyvatele v Ostružinové ulici.

Realitou je, že všechny veřejně dostupné projekty měly přibližně stejný rozsah, který se v součtu rovnal přibližně 16.000 m2 hrubé podlahové plochy.

Realitou je, že se měnil vzhled a účel jednotlivých částí budovy, ale nikdy se neměnila nabídka rozsahu bytů pro lidi.

Zahradní Město má potenciál pro zajištění velké části služeb pro místní obyvatele bez dlouhého dojíždění. Mýlkou je požadovat, aby současné středisko Květ ve svých prostorách nabízelo služby odpovídající 21. století. Mýlkou je požadovat po obyvatelích Zahradního Města, aby museli za nákupy a dalšími službami dojíždět do vzdálenějších koutů Prahy 10 nebo do okolních městských částí.

Realitou je, že Zahradní Město je hrdou a rozvíjející se částí Prahy 10, ale bez dostatečných služeb na odpovídající úrovni. Současné středisko může nabídnout supermarket, drogerii, smíšené zboží, asijské bistro a trafiku. Úroveň služeb je ovšem 30 let zpět. Realitou je, že bez nabídky služeb budou obyvatelé Zahradního města zbytečně cestovat na velké vzdálenosti.

Požadovat stopku pro rezidentní bydlení je mýlkou, pokud chceme mít v dosahu svou rodinu. Naše společnost je stále založena na úzkém rodinném vztahu, kdy se chceme starat o své stárnoucí rodiče nebo mít kontakt se svými dětmi. Nevhodné je nutit rozdělovat rodiny, které nemohou bydlet ve své blízkosti.

Realitou je nabídnou dostupné bydlení novým generacím, které v lokalitě vyrůstají a posílit tak komunitu, která je spjata s místem, kde žije. Zahradní Město je živoucí a společně fungující organismus, který má svá přirozená centra.

Mobilita je motorem rozvoje společnosti. Mýlkou je nevnímat mobilitu jako spojené nádoby. Doprava musí být řešena jako celek a reagovat na potřeby společnosti. Mýlkou je nedůvěřovat odborníkům a předpisům, které regulují a upravují množství dopravy.

Realitou je přizpůsobit se a reagovat na aktuální a budoucí situace. Realitou je, že trendem dopravy není individuální automobilová doprava uvnitř sídel. Ruku v ruce s množstvím rezidentů musí jít rozvoj městské hromadné dopravy a společně s odborníky hledání dopravně bezpečnostních opatření.

Pro člověka je důležitým prvkem prostředí, ve kterém žije, tráví svůj život. Ze sociologického hlediska kultivované prostředí není prvkem pro rozvoj patologických jevů. Je mýlkou a nezodpovědností požadovat konzervaci stavu, v kterém se nachází současné středisko Květ. Pro mladé rodiny, ale ani pro seniory, nemá současný veřejný prostor co nabídnout. Je mýlkou věřit, že lidé mohou být spokojeni s veřejným prostorem, který jim nemá co nabídnout.

Je realitou, že existují jen omezené možnosti, jak kultivovat a nabídnout maximální využití tak velkého veřejného prostoru, který se v okolí střediska Květ nachází. Je realitou, že současný stav je tristní a není veřejný investor, který by obyvatelům dokázal zajistit důstojné prostředí pro trávení jejich volného času.

Zahradní Město je zahrnuto v systému Parkuj v klidu. V oblasti jsou modré a fialové parkovací zóny, které omezují parkování pro obyvatele bez trvalého pobytu na Praze 10. V okolí střediska Květ je v současné době k dispozici 36 legálních parkovacích míst.

Realitou je, že projekt Park Nový Květ zajistí celkem 177 podzemních parkovacích stání a dalších 58 venkovních parkovacích stání. Celkem zde bude k dispozici 235 parkovacích míst.

Nefunkční minulost vs moderní čtvrť

Park Nový Květ

Lokalita

Zahradní Město bylo v období první republiky pojmem pro čtvrť rodinných domků se zahrádkami. Ke konci třicátých let se k takovým částem Prahy (Ořechovka, Hanspaulka, Spořilov a jiné) přidalo Zahradní Město s velkým „Z“.

Zahradní Město, podobně jako Spořilov, nebylo určeno pro vyloženě bohaté vrstvy, ale pro úředníky a rodiny s dětmi.
Současná podoba má však do velkolepého plánu, jehož realizace začala v roce 1935, velmi daleko. Výstavbu přerušila druhá světová válka a vilkové Zahradní Město plné parků, náměstíček a zeleně nebylo už nikdy dokončeno.

Ráz celého Zahradního Města se výrazně proměnil v 60. a 70. letech 20. století. Po obou stranách vilové čtvrti vyrostla dvě paneláková sídliště. Centrem východního sídliště se stal Obchodní dům Cíl s kruhovou restaurací Vesna.

Středem západního sídliště Zahradní Město byl obchodní dům Květ (1976) se služebnou Policie a protilehlá poliklinika (z roku 1973).

Věžák v Jabloňové ulici v blízkosti Květu a polikliniky byl původně administrativní budovou Československé televize. Významnou úlohu budova sehrála v roce 1968, kdy po invazi vojsk Varšavské smlouvy právě z tohoto domu Československá televize ilegálně vysílala.

Na západ od Květu se tyčí vizuální dominanta sídliště, výšková budova Arnika. Byla dokončena v roce 1974. Původně šlo o internát, posléze o „stavbařský hotel“. V 90. letech se stala hotelem Arnika a v roce 2006 bytovým komplexem. Budova s 21 nadzemními podlažími a s výškou přibližně 73 metrů je nejvyšší budovou široko daleko.

Zbourání mimoúrovňové rampy a nové řešení parkování

 • Nedostatek parkovacích míst je chronickým problémem celé Prahy. Každá nová stavba musí splňovat parkovací minimum, tedy minimální počet parkovacích míst. Park Nový Květ bude mít novou koncepci parkování a zároveň navýší počet parkovacích míst o více než dvě desítky nad rámec parkovacího minima.
 • Mimoúrovňová nájezdová rampa, která je zdrojem hluku a prachu ve svém blízkém okolí, bude zbourána. Vznikne prostor pro harmonické řešení dopravy a parkovací místa pro rezidenty.
 • Zásobovací rampa komerčních prostor bude zrušena a vyložení zásob se bude odehrávat uvnitř objektu. Dojde tak k zamezení negativních vlivů v okolí.
 • Místo mimoúrovňové nájezdové rampy vznikne vjezd do podzemních garáží a pro zásobování, který bude doplněn o parkovací místa pro zákazníky supermarketu z odlehlejších koutů Zahradního Města.
 • S Policií ČR jsou řešeny dvě varianty vjezdu na parkoviště a do podzemních garáží s ohledem na bezpečnost silničního provozu.

Oživení veřejného prostoru

Jak bude vypadat nejbližší okolí? Obyvatelé Zahradního Města budou spolurozhodovat o funkci a rozvoji veřejného prostoru v okolí Parku Nový Květ. Má zde vyrůst miniareál pro sportovní aktivity, prostor vhodný pro pořádání farmářských trhů nebo park plný zeleně s vodními prvky?

 • Varianta 1: Společensko-odpočinkový zelený park s fontánou s maximem zeleně.
 • Varianta 2: Společensko-kulturní prostor pro potkávání sousedů, konání farmářských trhu nebo konání minifestivalů.
 • Varianta 3: Společensko-sportovní formát se sportovišti k trávení volného času.

Respekt k okolí

Respektujeme požadavky místních obyvatel a projekt Park Nový Květ vychází ze zcela nových zásad.
Architektonické studio LOXIA navrhlo vzdušné a účelné využití prostoru. Nový Květ je zasazen do lokality Zahradního Města
s respektem k připomínkám místních obyvatel.

Respekt k okolí

 • nový vzhled, který respektuje své okolí
 • více zeleně pro příjemnější atmosféru
 • zachování uměleckých prvků
  a vysazených stromů za narozené děti
 • moderní služby a prodejní prostory
 • zrušení nájezdové rampy
 • investor projednává přímé napojení na ulici Jabloňovou
 • nový systém dopravní obslužnosti

Participace veřejnosti

 • obyvatelé Zahradního Města spolurozhodnou
  o využití veřejného prostoru
 • veřejné projednání záměru
 • zachování uměleckých prvků spjatých s okolím

Zeleň pro příjemné klima

 • Park Nový Květ plný zeleně
 • zelená střecha pro ochlazování okolí
 • stromy v létě fungují jako klimatizace

Rozšíření parkovacích míst

 • dostatečná kapacita v podzemních garážích pro rezidenty
 • vybudování parkovacích míst pro nakupující

Hlasování

Která varianta řešení veřejného prostoru se vám nejvíce líbí?

Varianta 1

Společensko-odpočinkový zelený park
s fontánou a maximem zeleně

Park

Varianta 2

Společensko-kulturní prostor pro setkávání sousedů, konání farmářských trhů nebo konání minifestivalů

Trhy

Varianta 3

Společensko-sportovní formát
se sportovišti k trávení volného času

Hřiště

Hlasujte za Nový Květ 3.0
Která varianta se vám nejvíce líbí?

Aktuality

Návrh řešení dopravy odeslán MČ Praha 10

Městská část Praha 10 od investora obdržela minulý týden dle dohody návrh řešení na zařízení staveniště včetně návrhu dopravního provozu staveniště. Veškeré materiály budou poskytnuty prostřednictvím Odboru Kanceláře hlavního architekta spolku Bezpečný Květ. Na tomto postupu se domluvili zástupci spolku Bezpečný Květ, vedení MČ Praha 10 a investora na poslední zasedání Komise pro územní rozvoj. Zaslané podklady včetně již dříve poskytnuté dopravní studie budou projednány na následujícím zasedání Komise pro územní rozvoj.

Investor projektu park nový květ podal žádost o územní rozhodnutí

Investor projektu Park Nový Květ, společnost Fostys s.r.o., se rozhodl podat žádost o vydání územního rozhodnutí a stanoviska dotčené státní správy k projektu Park Nový Květ. Důvodem je panující nejistota ohledně procesů nového stavebního zákona.

Prohlášení investora projektu Park Nový Květ

Investor projektu Park Nový Květ, společnost Fostys s.r.o., se rozhodl podat žádost o vydání územního rozhodnutí a stanoviska dotčené státní správy k projektu Park Nový Květ.

Rozhovor s architektkou Park Nový Květ

V rozhovoru pro televizi A11 hovoří nejenom o své životní cestě k architektuře nebo o tom, zda je rozdíl mezi muži architekty a ženami architektkami, ale zmiňuje i své aktuální projekty.

Prohlášení investora projektu Park Nový Květ

Investor prohlašuje, že je připraven v rámci této revitalizace investovat částku do 40 mil. Kč.

Video – realita střediska Květ

Středisko Květ je téměř 50 let starý objekt. Současný majitel budovu získal před 10 lety.
Žádné další novinky

Informace o investorovi

Fostys
Společnost Fostys vznikla v roce 2010. Zabývá se pronájmem nemovitostí, bytů, nebytových prostor a developerskou činností. Jejím majitelem je Marek Lori, úspěšný podnikatel, který více než dvacet pět let řídí známou a úspěšnou společnost Klenoty Aurum.

Kontakt

Park Nový Květ, Praha 10
Jabloňová 15, 106 00 Praha 10-Záběhlice

Kontakt pro média:
Email: info@novykvet.cz

Fostys, s.r.o., U Libeňského pivovaru 10, Praha 8

Kontakt

Park Nový Květ, Praha 10
Jabloňová 15, 106 00 Praha 10-Záběhlice

Kontakt pro média:
Email: info@novykvet.cz

Fostys, s.r.o., U Libeňského pivovaru 10, Praha 8

Varianta 1 - Park

Varianta 2 - Trhy

Varianta 3 - Hřiště