Prohlášení investora projektu Park Nový Květ - Nový Květ
Park Nový Květ
vzkvétající centrum Zahradního Města

Prohlášení investora projektu Park Nový Květ

 

Investor projektu Park Nový Květ, společnost Fostys s.r.o., se rozhodl podat žádost o vydání územního rozhodnutí a stanoviska dotčené státní správy k projektu Park Nový Květ. Důvodem je panující nejistota ohledně procesů nového stavebního zákona

 

Investor vlastní objekt střediska Květ 12 let. Od samého počátku nabytí vlastnictví plánuje realizovat modernizaci tohoto zastaralého objektu, včetně jeho nejbližšího okolí. V průběhu této dlouhé doby představil a konzultoval s úřady několik návrhů rekonstrukce objektu s bytovou nástavbou různé velikosti a řešení. Tyto varianty se z mnoha důvodů ovšem ukázaly jako nerealizovatelné. Celková hrubá podlahová plocha v minulosti měla být až 18 000 metrů čtverečných. Investor představil jako poslední variantu kompletní revitalizací střediska Květ v podobě projektu Park Nový Květ, jehož hrubá podlahová plocha je přibližně 15 500 metrů čtverečných.

 

Je nutné poznamenat, že investor nikdy nepředstavil variantu, která by měla nižší podlahovou plochu. V tomto směru musí investor odmítnou tvrzení části opozičních zastupitelů městské části Praha, kteří z nepochopitelných důvodu stále tvrdí, že byl představen projekt s hrubou podlahovou plochou bytové výstavby přibližně 4 000 metrů čtverečných. Bohužel tato nepravda zaznívá opakovaně a široká veřejnost, a hlavně sousedé projektu, jsou uváděni omyl, protože ekonomie projektu nic takového v minulosti neumožňovala a neumožňuje ani v současnosti 

 

Investor shledal jako zásadní důvod pro podání žádosti o územní rozhodnutí a stanoviska dotčené státní správy fakt, že k 1. 7. 2024 vejde v účinnost nový stavební zákon. Z mnoha veřejných zdrojů zaznívá obava, že tento proces aplikace není dostatečně připravený a stavební řízení se tak bude velmi pravděpodobně neúměrně prodlužovat. Na tento fakt upozorňují média, i někteří politici. Investor se chová s péčí řádného hospodaře a snaží se eliminovat škody, které by mohly vzniknout z důvodu možného rizika nefunkčnosti procesu stavebního řízení.

 

Investor od září 2023 uskutečnil dva veřejné dialogy s veřejností, jehož výstupy pro něj byly cenným příspěvkem při přípravě projektu. V návaznosti na tyty dialogy investor komunikoval se spolkem Bezpečný Květ, nabízel a stále nabízí zástupcům spolku možnost podílet se na přípravě projektu. Ze strany spolku Bezpečný Květ nebyla tato nabídka bohužel vyslyšena. Podáním žádostí investor nevylučuje další veřejnou diskuzi při přípravě projektu. Naopak, investor je stále připraven vést veřejnou diskuzi o parametrech projektu Park Nový Květ a vítá iniciativu vedení MČ Praha 10, které by se mělo stát mediátorem dialogu mezi investorem a veřejností.