Park Nový Květ – výstup z veřejného projednání 19. 9. 2023 - Nový Květ
Park Nový Květ
vzkvétající centrum Zahradního Města

Park Nový Květ – výstup z veřejného projednání 19. 9. 2023

Místo:  OC Květ (prostor bývalého kasína), Jabloňová 3000/15, 106 00 Praha 10 – Zahradní Město

Kdy:     19. 9. 2023, 18:00 – 19:15

Hosté:  Ing. arch Jana Mastíková, architektonické studio LOXIA

            Ing. Roman Dostál, Smart Plan, s.r.o., zpracovatel dopravní studie

            Marek Lory, investor a majitel společnosti FOSTYS

            Ing. arch. Milan Veselý, zástupce investora

            Štěpánka Duchková, moderátorka

Dokumenty ke stažení