Odpověď na nepravdivé tvrzení - Nový Květ
Park Nový Květ
vzkvétající centrum Zahradního Města

Odpověď na nepravdivé tvrzení

Odpověď na nepravdivé tvrzení prezentované na zastupitelstvu MČ Praha 10 dne 25. 3. 2024.

Zasedání zastupitelstva Městské části Praha 10, které se konalo 25. 3. 2024, se účastnili zástupci spolku Bezpečný Květ. Investor touto cestou uvádí na pravou míru tvrzení, které zástupce spolku Bezpečný Květ veřejně uvedl v průběhu zasedání zastupitelstva.

Tvrzení zástupce spolku Bezpečný Květ: investor neposkytuje o projektu informace a spolek se musí dožadovat poskytnutí informací o projektu.

Realita komunikace investora a spolku Bezpečný Květ: Investor v roce 2023 uspořádal dva veřejné dialogy. První veřejný dialog se uskutečnil 19. září 2023. Druhý dialog se konal 7. listopadu 2023. Z druhého dialogu vzešel od spolku Bezpečný Květ požadavek na podrobnější zpracování a projednání Dopravní studie. Následně investor spolku Bezpečný Květ nabídl několik termínů společného setkání, kde bude prezentována dopravní studie a zodpovězeny otázky spojené s dopravou a celým projektem. Komunikace mezi investorem a zástupci spolku proběhla telefonicky, emailem nebo prostřednictvím sociálních sítích. Termíny společného jednání byly průběžně navrženy ve více variantách na prosince 2023, leden 2024 a únor 2024.

V únoru 2024 investor poskytl spolku Bezpečný Květ Dopravní studii. K této studii investor obdržel od spolku několik komentářů. Na tyto komentáře investor 8. 3. 2024 odpověděl. Od té doby spolek Bezpečný Květ s investorem nekomunikuje.

Na druhou stranu zástupce spolku Bezpečný Květ na březnovém zastupitelstvu přiznal, že na lednovém zasedání zastupitelstvu mylně prezentoval informaci, že investor požádal o navýšení stavby o dvě patra. Investor navýšení o dvě patra nikdy nežádal. Investor na lednové zasedání zastupitelstva reagoval již v tomto příspěvku: https://www.facebook.com/parknovykvet/posts/pfbid0uXyYset9KCBfKLoSrod4FkKNbuFyhMRwyGLBNXnFtacWb5DcYZpG4XkcJ2nMRVKPl

Investor považoval spolek Bezpečný Květ jako partnera pro veřejný dialog o parametrech projektu Park Nový Květ, který bude zprostředkovávat komunikaci mezi investorem a veřejností. Pokud by zástupci spolku Bezpečný Květ neodmítali veřejný dialog, mohlo být mnoho dotazů již zodpovězeno a zároveň se mohli podílet na přípravě projektu.

Investor o projektu Park Nový Květ veřejnost průběžně informuje prostřednictvím webu www.novykvet.cz, na Facebooku a prostřednictvím vlastních novin, které distribuuje do poštovních schránek.

Tým Fostys