O podobě OC Květ jsme diskutovali s veřejností - Nový Květ
Park Nový Květ
vzkvétající centrum Zahradního Města

O podobě OC Květ jsme diskutovali s veřejností